Samsung Galaxy S4 - Konfigurer innstillingene for tidsavbrudd for skjermen

For å konfigurere innstillingene for skjermavbrudd for din Samsung Galaxy S4, følg fremgangsmåten nedenfor:
  • Fra Hjemskjermbildet klikker du på Apper> Innstillinger> Min enhet.
  • Gå til Skjerm> Skjerm> Skjerm-timeout.
  • Velg bare etter hvor mye tid skjermen vil gå dim:

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips