Begrens endringen av bakgrunnen

I et stort antall multinasjonale selskaper over hele verden, er endring av bakgrunnen til Windows-datamaskinen begrenset på grunn av selskapets politikk. Mens i noen selskaper forventes de ansatte å følge begrensningen, i andre er begrensningen på å endre bakgrunnen implementert strengere. Endringer i Windows-registeret for NoChangingWallPaper-tasten tillater ikke at brukerne endrer bakgrunnen på skrivebordet. NoChangingWallPaper-tasten i Windows-registret må settes til 1. Angi DWORD-verdien til 1 vil begrense eventuelle endringer i bakgrunnen eller skrivebordet bakgrunnsbilde .

Dette tipset har blitt reist for å vise deg hvordan du konfigurerer og begrenser bakgrunnsendringen på datamaskinen din for bestemte formål som selskapspolicy.

Gå til menyen Start og velg Kjør.

Skriv deretter Regedit for å åpne registret.

Når registeret er åpent, velger du HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ retningslinjer

Hvis filen ikke eksisterer, klikker du på Rediger> Nytt> Nøkkel. Derefter navn filen som politikk og validere.

Deretter høyreklikker du på de nye filretningslinjene og velger Ny> KEY som du vil navngi som ActiveDesktop.

I høyre del av Windows-registeret ditt, velg verdien DWORD og navngi den som NoChangingWallPaper og DWORD-verdien som 1. DWORD-verdien 1 vil begrense endringen i skrivebordsbakgrunn. For å reaktivere endringen, sett verdien som 0.

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips