Internet Explorer - Aktivere / deaktivere funksjonen for automatisk krasjgjenoppretting

Den automatiske krasjgjenopprettingsfunksjonen til IE, som navnet antyder, er en funksjon som gjør at du kan gjenopprette den forrige surfingssesjonen din i tilfelle krasj:

Slik aktiverer eller deaktiverer du denne funksjonen:

  • Start Internet Explorer. Klikk Verktøy> Internettalternativer> Avansert
  • I Innstillinger-panelet, gå til "Browsing" -delen
  • Derfra kan du enten merke av i boksen ved siden av «Aktiver automatisk krasjgjenoppretting» for å aktivere det eller fjerne merket for å få reversert effekt.

  • Klikk på OK, og start deretter IE for at endringene skal tre i kraft.

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips