Slik sjekker du Smartphone Radiation Value

Hver smarttelefon utsender en viss mengde stråling som kan bli absorbert av menneskekroppen. Strålingen mellom en bestemt tidsperiode er teknisk kjent som spesifikk absorpsjonshastighet (SAR). Hvis du vil finne strålingsnivåene på telefonen din, må du finne SAR-verdien på enheten. Les denne artikkelen for å finne strålingsnivåene på smarttelefonen din .

Slik sjekker du smarttelefonens SAR-verdi

SAR-verdien til en smarttelefon er vanligvis nevnt på enhetens bakpanel. Produsenter nevner også denne informasjonen på deres offisielle nettsider og på emballasjen til hver enhet.

Det finnes en annen måte å finne SAR-verdien på smarttelefonen på. For å gjøre det, åpne telefonens tastatur og ring * * 07 # :

Skjermen viser da SAR-verdien på smarttelefonen.

Den amerikanske regjeringen har satt det maksimale anbefalte SAR-nivået på 1, 6 W / kg, med mange land over hele verden som følger samme standard. Dette betyr at en telefon som utsender mer enn 1, 6 W / kg, ikke anbefales.

Bilde: © Marishatti - Shutterstock.com

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips