Hootsuite - Spille en lyd og flash tittellinje ved mottak av nye meldinger

For å aktivere dette alternativet under Hootsuite:

Klikk på Innstillinger> Meldinger

I avsnittet Generelt velger du "Spill av en lyd og blink tittellinjen når nye meldinger vises i mine strømmer".

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips