Flipboard - Deaktiver animerte GIFs

Flipboard - Deaktiver animerte GIFs

For å deaktivere bruk av animerte GIF-filer i Flipboard-appen, følg fremgangsmåten nedenfor:
  • Åpne Flipboard- appen.
  • Gå til Profil- fanen.
  • Trykk på tannhjulikonet.

  • Fjern merket av Bruk animerte GIFer .

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips