Excel - Rader og kolonner RC - 7

  • Utgave
  • Løsning
  • Merk

Utgave

Jeg prøver å gjøre noen omfattende formelskrivning som involverer komplisert arkreferanse. I mine forsøk forstår jeg ikke tallene som kommer etter R og C i det følgende. De ser ikke ut til å være lineære som rad- og kolonneoverskrifter. Kan noen forklare meg hvordan disse tallene fungerer?

 ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SAF0006! R [-1] C [3]" Range ("C3"). Velg ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SAF0006! R [-2] C [7]" 

Løsning

Firkant parentes brukes til relativ adressering:

Hvis den aktive cellen er C3 (tredje rad / tredje kolonne), svarer R [-2] C [7] til J1 (2 rader bakover og 7 kolonner fremover)

For absolutt adressering, bruk ikke firkantede parenteser:

R2C7 tilsvarer $ G $ 2 (andre rad / syvende kolonne)

Merk

Takk til Ivan-hoe for dette tipset på forumet.

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips