Excel - Vis ikke null hvis resultatet er null

Utgave

Jeg kan ikke finne ut hvordan jeg får Excel til å sette det som er i en celle til en annen celle hvis cellen har et blankt i det. For eksempel er det celler med data som jeg vil kopiere til andre ark i arbeidsboken. Noen ganger blir cellene tomme. I dette tilfellet ønsker jeg ikke at Excel skal sette en "0" i cellene til de andre arkene. Hvis cellen er tom, vil jeg ha en blank på de andre arkene også. Ikke null fordi det ikke er null i hovedcellen.

Løsning

Du kan bruke if-formelen.

  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something) 
  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something)
  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something)

Takk til Stormdronk for dette tipset.

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips