Excel - Skjermformel i cellen

Utgave

  • Cell A4, inneholder en formel
     = Sum (A1: B3) + A3 / B2 
    .
  • Hvordan viser du formelen i celle A6 for denne formelen, vennligst?
  • Det er = Sum (A1: B3) + A3 / B2
  • Jeg vet at Control + ~ kan vise formelen i et regneark.
  • Men det er bare visningen. En annen kontroll + ~ vender tilbake til normal.
  • Jeg vil vise formelen i cellen.

Løsning

Opprett en personlig makrofunksjon i en ny modul:

 Funksjon DisplayFormula (cel As Range) DisplayFormula = cel.Formula & "" End Function 

og etter bruk denne nye funksjonen til kolonne B-celler.

Hvis du for eksempel vil vise A2-formelen i B2, må du skrive i B2 følgende formel:

 = DisplayFormula (A2) 

Merk

Takk til aquarelle for dette tipset på forumet.

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips