Excel - Kombiner datoen med tiden

Utgave

Jeg har en dato i en celle (A1) i dd / mm / yyyy format, generert av funksjonen i dag ().

  • I en annen celle (B1) har jeg tiden, i hh: mm-formatet, generert av TIME () -funksjonen.
  • Jeg vil sammenkoble både i celle (C1), for å få data i dette formatet " dd / mm @ hh: mm ".

Egentlig gjør jeg det manuelt, kan det gjøres via en makro.

Løsning

Du trenger ikke å sammenkalle dato og klokkeslett, bruk bare funksjonen Now () .

Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips