Deaktiver Skype Wi-Fi-tilgang

For å deaktivere denne funksjonen under Skype:

  • Klikk på Verktøy> Valg> Skype Wi-Fi-tilgang
  • Fjern merket for "Aktiver Skype Wi-Fi Access.
  • Klikk på Lagre-knappen for å validere.
Forrige Artikkel Neste Artikkel

Beste Tips